Administratieve controle van Vereniging van Eigenaars

Achtergrond van functiescheiding – background of separation of duties:
https://en.wikipedia.org/wiki/Separation_of_duties

Een functionele beschrijving voor optimale kascontrole:
https://www.vvecentraal.nl/2011/10/24/kascommissie-van-een-vve-altijd-doen

Over (kas)controle van wettelijke vereisten bij de jaarrekening:
https://www.verenigingen.nl/33/wat-is-de-taak-van-een-kascommissie.htm

Over juridische reikwijdte inzake een kascommissie:
https://www.verenigingen.nl/424/samenstelling-van-de-kascommissie.htm

Over e-mail

Juridische geldigheid:
https://nl.wikipedia.org/wiki/E-mail

Over administratief beheer

Blijf met software bij met o.a. het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en de digitale kascontrole:
https://www.twinq.nl van Twinq Facilitair B.V. in Oosterhout nb

Beheer effectief en transparant met bijvoorbeeld:
https://vvebeheerviridis.nl van VvE Beheer Viridis Nederland B.V. in Almere en Velp gld

Over verzorgd bestemmen van resultaat

Een voorstel resultaatverdeling is zichtbaar bij de Stichting Het Geldersch Landschap in Arnhem (p. 7/54):
http://devassets.glk.nl/docs/f27884e4-9f7b-4f14-97d8-474ec24036c8.pdf

Een verdeling van reserves is zichtbaar bij de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Apeldoorn (p. 71/93):
https://www.kadaster.nl/documents/1953498/2083673/2016+Jaarverslag+Kadaster.pdf/7cd62cfc-fa85-16d1-0dc4-771db150063b