Wat we doen

“Met technisch inzicht en vergaande ervaring in accounting / ERP, komen analyse en oplossing binnen bereik. Wellicht wilt u in uw organisatie ICT-kennis en -ervaring bijhouden. Onze driemaandelijkse analyse biedt meer dan enkel informatie via incidenten.”

Veranderend systeembeheer

“De rol van de systeembeheerder verdwijnt niet maar wordt wezenlijk anders. Hij/zij zit niet meer aan de oplos-knoppen (dat doet de leverancier voortaan) maar de systeembeheerder zal veel meer de regie moeten gaan voeren over de leverancier voor het domein waarvoor hij/zij verantwoordelijk wordt.”
Bron: https://www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/help-ik-word-ontzorgd-en-nu/

Is webhosting helder voor u?

Security: ncsc.nl/onderwerpen/basismaatregelen
Hall of Fame: nl.internet.nl/halloffame
Details: janwillemstegink.nl/webhosting-kiezen

‘Who is’ issues analyzed and design in detail

Hyperlinks