Wat we doen

“Technisch inzicht met jarenlange ervaring in accounting / ERP, werkt voor analyse en oplossing. In een organisatie kunnen ICT-kennis en -ervaring vaak beter. Met onze driemaandelijkse analyse weet u meer dan enkel via incidenten.”

Webhosting kan een blinde vlek zijn

Hall of Fame, nu met TLS: nl.internet.nl/halloffame
SOC (Security Operations Center): ncsc.nl/aan-de-slag/richt-een-soc-in
Klik hier om allerlei aandachtspunten te doorlopen.

Veranderend systeembeheer

“De rol van de systeembeheerder verdwijnt niet maar wordt wezenlijk anders. Hij/zij zit niet meer aan de oplos-knoppen (dat doet de leverancier voortaan) maar de systeembeheerder zal veel meer de regie moeten gaan voeren over de leverancier voor het domein waarvoor hij/zij verantwoordelijk wordt.”
Bron: https://www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/help-ik-word-ontzorgd-en-nu/

Achtergrond

Welke methoden

 • maak (individueel) verantwoordelijk om elke kwestie goed te adresseren;
 • voldoe aan functiescheiding met bestand- en proceseigenaren;
 • bewaak geplande coƶrdinatie bij het uitvoeren van werk;
 • beheers de foutmarge d.m.v. fysieke structuur, rapportage en bijsturing;
 • integreer in geval van identieke processen;
 • garandeer dat de ICT, als cruciale factor, goed werkt;
 • evalueer reeds toegepaste en uit te breiden ICT in de processen;
 • fine-tune systeeminstellingen steeds weer, bijv. driemaandelijks.

Maar ook

 • selecteer en communiceer prestatie-indicatoren;
 • pluk de vruchten van creatieve ideeĆ«n;
 • voeg waarde toe van de mens/medewerker in het contact met de klant;
 • beantwoord strategische en tactische vragen met Single Points of Contact.