Wat we doen

“Het combineren van technisch inzicht en jarenlange ervaring in accounting / ERP werkt voor analyse en oplossen. ICT-kennis en -ervaring zijn vaak aan te vullen in een organisatie. Zoals u met periodieke controle meer kunt doen dan alleen het oplossen van storingen.”

Achtergrond
Welke methoden
 • maak (individueel) verantwoordelijk om elke kwestie goed te adresseren;
 • voldoe aan functiescheiding met bestand- en proceseigenaren;
 • bewaak geplande coƶrdinatie bij het uitvoeren van werk;
 • beheers de foutmarge d.m.v. fysieke structuur, rapportage en bijsturing;
 • behandel routinezaken zoveel mogelijk binnen het systeem;
 • garandeer dat de ICT, als cruciale factor, goed werkt;
 • evalueer reeds toegepaste en uit te breiden ICT in de processen;
 • fine-tune systeeminstellingen steeds weer, bijv. driemaandelijks.
Maar ook
 • selecteer en communiceer prestatie-indicatoren;
 • pluk de vruchten van creatieve ideeĆ«n;
 • voeg waarde toe van de mens/medewerker in het contact met de klant;
 • beantwoord strategische en tactische vragen met Single Points of Contact.