Wat doen wij?

“Technisch inzicht met jarenlange ervaring in accounting / ERP, werkt voor analyse en oplossing. In een organisatie kunnen ICT-kennis en -ervaring vaak beter. Zoals u met periodieke controle meer kunt doen dan alleen storingen oplossen.”

Weet u dat webhosting een blinde vlek kan zijn?

Wij checken op bestaande en gewenste houdernamen, DNSSEC-identificatie om een valse route te voorkomen (niet zo van: de site doet het toch?), afdwingen van HTTPS, periodiek onderhoud van F12-info en van TLS, geen onnodige privé informatie, datacenter redundant opslaan, goed kunnen switchen tussen twee of drie mailservices, een operationele omgeving met Docker containers, recht-toe-recht-aan rapportage voor controle en het liefst zonder “vendor lock-in”.

Kent u de vernieuwde Hall of Fame met TLS, van internet.nl? https://nl.internet.nl/halloffame/

Veranderend systeembeheer

“De rol van de systeembeheerder verdwijnt niet maar wordt wezenlijk anders. Hij/zij zit niet meer aan de oplos-knoppen (dat doet de leverancier voortaan) maar de systeembeheerder zal veel meer de regie moeten gaan voeren over de leverancier voor het domein waarvoor hij/zij verantwoordelijk wordt.”
Bron: https://www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/help-ik-word-ontzorgd-en-nu/

Achtergrond

Welke methoden

 • maak (individueel) verantwoordelijk om elke kwestie goed te adresseren;
 • voldoe aan functiescheiding met bestand- en proceseigenaren;
 • bewaak geplande coördinatie bij het uitvoeren van werk;
 • beheers de foutmarge d.m.v. fysieke structuur, rapportage en bijsturing;
 • integreer in geval van identieke processen;
 • garandeer dat de ICT, als cruciale factor, goed werkt;
 • evalueer reeds toegepaste en uit te breiden ICT in de processen;
 • fine-tune systeeminstellingen steeds weer, bijv. driemaandelijks.

Maar ook

 • selecteer en communiceer prestatie-indicatoren;
 • pluk de vruchten van creatieve ideeën;
 • voeg waarde toe van de mens/medewerker in het contact met de klant;
 • beantwoord strategische en tactische vragen met Single Points of Contact.