Wat we doen

“Technisch inzicht samen met jarenlange ervaring in accounting / ERP, werkt voor analyse en oplossing. In een organisatie kunnen ICT-kennis en -ervaring vaak beter. Zoals u met periodieke controle meer kunt doen dan alleen storingen oplossen.”

Wat doet u met veranderend systeembeheer?
“De rol van de systeembeheerder verdwijnt niet maar wordt wezenlijk anders. Hij/zij zit niet meer aan de oplos-knoppen (dat doet de leverancier voortaan) maar de systeembeheerder zal veel meer de regie moeten gaan voeren over de leverancier voor het domein waarvoor hij/zij verantwoordelijk wordt.” Bron: https://www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/help-ik-word-ontzorgd-en-nu/

Achtergrond
Welke methoden
 • maak (individueel) verantwoordelijk om elke kwestie goed te adresseren;
 • voldoe aan functiescheiding met bestand- en proceseigenaren;
 • bewaak geplande coƶrdinatie bij het uitvoeren van werk;
 • beheers de foutmarge d.m.v. fysieke structuur, rapportage en bijsturing;
 • integreer in geval van identieke processen;
 • garandeer dat de ICT, als cruciale factor, goed werkt;
 • evalueer reeds toegepaste en uit te breiden ICT in de processen;
 • fine-tune systeeminstellingen steeds weer, bijv. driemaandelijks.
Maar ook
 • selecteer en communiceer prestatie-indicatoren;
 • pluk de vruchten van creatieve ideeĆ«n;
 • voeg waarde toe van de mens/medewerker in het contact met de klant;
 • beantwoord strategische en tactische vragen met Single Points of Contact.