Wat we doen

“Met technisch inzicht en diepgaande ervaring in accounting / ERP, komen analyse en oplossing binnen bereik. Wellicht wilt u in uw organisatie ICT-kennis en -ervaring bijhouden. Onze driemaandelijkse analyse biedt meer dan enkel informatie via incidenten.”

Is webhosting helder voor u?

Hall of Fame, met TLS check: nl.internet.nl/halloffame
SOC (Security Operations Center): ncsc.nl/aan-de-slag/richt-een-soc-in
Voor details: janwillemstegink.nl/webhosting-kiezen

Veranderend systeembeheer

“De rol van de systeembeheerder verdwijnt niet maar wordt wezenlijk anders. Hij/zij zit niet meer aan de oplos-knoppen (dat doet de leverancier voortaan) maar de systeembeheerder zal veel meer de regie moeten gaan voeren over de leverancier voor het domein waarvoor hij/zij verantwoordelijk wordt.”
Bron: https://www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/help-ik-word-ontzorgd-en-nu/

Zie ook